Skip to main content

Bruikleen Rijksmuseum van Oudheden tijdelijk terug naar Leiden

Cultuurhuis Bergeijk heeft ruim 70 objecten van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden in bruikleen. Onlangs werden de objecten ingepakt en teruggebracht naar Leiden voor onderzoek, inventarisatie en restauratie. In het najaar komt de collectie weer retour als de expositieruimte over ‘De Pioniers van Bergeijk’ is heringericht.

De nadruk van de bruikleen ligt met name op Merovingische vondsten die in 1957 en 1959 zijn gedaan bij de bouw van Rietveldhuis Van Daalen. De objecten dateren uit de vroege middeleeuwen en komen uit een grafveld met meer dan honderd graven. Het betreft bijzondere grafgiften zoals aardewerken potten, kralenkettingen, glaswerk en bronzen wapentuig. Deze gebruiks- en siervoorwerpen zijn van hoge kwaliteit en bereikten de Kempen dankzij uitgebreide handelsnetwerken die reikten van Engeland tot India.De Merovingen behoorden tot een Frankische dynastie die zich onder meer in de Kempen had gevestigd nadat de Romeinse overheersing was afgelopen. Het gebied was nauwelijks bevolkt en kende aantrekkelijke droge zandruggen voor nieuwkomers. Het verhaal van deze middeleeuwse kolonisten maakt straks onderdeel uit van de permanente expositie ‘De Pioniers van Bergeijk’. De gerestaureerde objecten vormen daarbij het stralende middelpunt.

Klik hier om naar de website van Cultuurhuis Bergeijk te gaan

Foto’s: de bruikleencollectie wordt ingepakt door medewerkers van het RMO